Like Vietnam là trang website chia sẽ các thông tin du lịch, ẩm thực, hình ảnh đẹp, điểm đến hấp dẫn và các kinh nghiệm hay, những bài học thành công trong cuộc sống